Uthyrning Pris-Regler

Ordinarie taxa är


Hel dag 5-12 timmar 1000 kr. (Ej efter 22.00) Deposition 1500 kr.

Nyckel, fjärrkontroll till värmepump lämnas ut av Uthyraren (radiolelle@gmail.com) före tillträdet och lämnas
tillbaka efter överenskommelse med uthyraren. OBS glöm inte legitimation och kontonr för återbetalning av deposition.

Det tillkommer alltid en deposition 1500 kr.
Den återfås efter besiktning, om allt är oskadat och lokalen städad.
Betala in hyran och depositionen senast tio dagar innan hyresdagen till Stiftelsen Hemvärnsgården/Hackstastugans plusgiro 290242-7
OBS! Avbokning 10 dagar innan aktuell bokning är kostnadsfritt, därefter debiteras 250 kr. Läs de "allmänna bestämmelserna" här nedan.
Lägsta ålder för att hyra är 24 år fyllda.

Bokning sker genom att du skickar ett SMS eller ring till Lennart Berneklint 0762-81 29 02 så kontaktar vi dig.
 VÄLKOMMEN

Allmänna bestämmelser vid hyra av samlingslokal.

Särskild hänsyn ska tas till omkringliggande fastigheter

1. Lokalen får endast hyras av person som
är över 24 år

2. Det finns stolar och bord till ca 40 personer
men Max 50 personer får vistas i lokalen
samtidigt
3. I lokalen råder totalt rökförbud

4. Pälsdjur får inte vistas i lokalen

5. Nödutgången ska vara upplåst vid vistelse i
lokalen

6. Övernattning får ej ske i lokalen

7. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna
ordningen i lokalen och att kringboende inte
störs av aktiviteter i lokalen
 
8. Hyrestagaren ansvarar för eventuell
skadegörelse.
Uppkommen skada ska ersättas till fullo.
 
9. Nyckel till lokalen hämtas och lämnas enl
överenskommelse med uthyraren
Glöm inte legitimation
Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln
förloras under hyrestiden

10. Hyrestagaren är skyldig att ta del av
gällande brandföreskrifter.

11. Hyrestagaren är skyldig att återställa
lokalen i samma skick som när hen kom
innan nycklarna återlämnas.

8. Hyrestagaren ansvarar för eventuell
skadegörelse.
Uppkommen skada ska ersättas till fullo.
 
9. Nyckel till lokalen hämtas och lämnas enl
överenskommelse med uthyraren
Glöm inte legitimation
Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln
förloras under hyrestiden

10. Hyrestagaren är skyldig att ta del av
gällande brandföreskrifter.

11. Hyrestagaren är skyldig att återställa
lokalen i samma skick som när hen kom
innan nycklarna återlämnas.

12. I städning ingår följande:
Avtorkning av bord och stolar
Sopning och våttorkning av golv
Städning av kök och toaletter
Tömning av papperskorgar
Omhändertagande och borttransport av
eventuella sopor
Städa av eventuell nedskräpning utanför
lokalen

13. Uthyraren har rätt att behålla erlagd
deposition om ovanstående inte fullföljs.
Rör inte tavlorna!!!!

OBS! Använd inte kräppapper som duk eller dekoration då det lätt blir fläckar på borden när pappret blir blött. Fläckarna är mycket svåra att få bort.
!!! PLACERA INTE MARSHALLER PÅ PLATTORNA INTILL HUSET!!!