Uthyrning Pris-Regler

Ordinarie taxa är


24 timmar. 12.00-12.00 2000 kr. Deposition 1500 kr.

(Mellan kl 22.00 och 06.00 måste särskild hänsyn tas till omkringliggande fastigheter) Hel dag 5-12 timmar 1000 kr. (Ej efter 22.00) Deposition 1500 kr.

Hyra under tiden 22.00-06.00 debiteras alltid som 24 timmar. 
Nyckel, fjärrkontroll till belysning och värmepump lämnas ut av Uthyraren (hyra@hackstastugan.se) före tillträdet och lämnas
tillbaka efter överenskommelse med uthyraren. OBS glöm inte legitimation och kontonr för återbetalning av deposition.

Det tillkommer alltid en deposition 1500 kr.
Den återfås efter besiktning, om allt är oskadat och lokalen städad.
Betala in hyran och depositionen senast tio dagar innan hyresdagen till Stiftelsen Hemvärnsgården/Hackstastugans plusgiro 290242-7
OBS! Avbokning 10 dagar innan aktuell bokning är kostnadsfritt, därefter debiteras 250 kr. Läs de "allmänna bestämmelserna" här nedan.
Lägsta ålder för att hyra är 24 år fyllda.

Börja med att klicka på "kalender" i menyn ovan för att se om det är ledigt.
Bokning sker genom att du skickar ett mail till hyra@hackstastugan.se med ditt mobilnr så kontaktar vi dig.
 VÄLKOMMEN

Allmänna bestämmelser vid hyra av samlingslokal.

Mellan kl 22.00 och 06.00 måste särskild hänsyn tas till omkringliggande fastigheter
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Lokalen får endast hyras av person som
    är över 24 år

2. Det finns stolar och bord till ca 40 personer
    men Max 50 personer får vistas i lokalen
    samtidigt
3. I lokalen råder totalt rökförbud

4. Pälsdjur får inte vistas i lokalen

5. Nödutgången ska vara upplåst vid vistelse i
    lokalen

6. Övernattning får ej ske i lokalen

7. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna
    ordningen i lokalen och att kringboende inte
    störs av aktiviteter i lokalen
 
8. Hyrestagaren ansvarar för eventuell
    skadegörelse.
    Uppkommen skada ska ersättas till fullo.
 
9. Nyckel till lokalen hämtas och lämnas enl
    överenskommelse med uthyraren
    Glöm inte legitimation
    Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln
    förloras under hyrestiden

10. Hyrestagaren är skyldig att ta del av
      gällande brandföreskrifter.

11. Hyrestagaren är skyldig att återställa
      lokalen i samma skick som när hen kom
      innan nycklarna återlämnas.

8. Hyrestagaren ansvarar för eventuell
    skadegörelse.
    Uppkommen skada ska ersättas till fullo.
 
9. Nyckel till lokalen hämtas och lämnas enl
    överenskommelse med uthyraren
    Glöm inte legitimation
    Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln
   förloras under hyrestiden

10. Hyrestagaren är skyldig att ta del av
      gällande brandföreskrifter.

11. Hyrestagaren är skyldig att återställa
      lokalen i samma skick som när hen kom
      innan nycklarna återlämnas.

12. I städning ingår följande:
      Avtorkning av bord och stolar
      Sopning och våttorkning av golv
      Städning av kök och toaletter
      Tömning av papperskorgar
      Omhändertagande och borttransport av
      eventuella sopor
      Städa av eventuell nedskräpning utanför
      lokalen

13. Uthyraren har rätt att behålla erlagd
      deposition om ovanstående inte fullföljs.
      Rör inte tavlorna!!!!OBS! Använd inte kräppapper som duk eller dekoration då det lätt blir fläckar på borden när pappret blir blött. Fläckarna är mycket svåra att få bort.
!!! PLACERA INTE MARSHALLER PÅ PLATTORNA INTILL HUSET!!!